Tillbaka

Token test

Token test är ett internationellt mycket spritt test, som är avsett att diagnostisera lättare impressivt auditiva störningar vid afasi. Testet är således avsett att upptäcka störningar i talförståelse, som är så lätta att de inte upptäcks på ett säkert sätt vid bedömning med konventionella afasitester.

 

Att ta reda på om lätta störningar i talförståelse föreligger är särskilt viktigt när återgång till ett språkligt krävande arbete planeras eller när en hjärnskadad person planerar att återuppta språkligt krävande fritidsaktiviteter. Token test är då ett lämpligt bedömningsinstrument.

 

Token test är också användbart för att mäta förändringar över tid i talförståelse, för att planera träning av impressiv auditiv förmåga vid afasi och för att utvärdera resultatet av träningen.

 

”Tre svenska versioner av Token test” är översättningar av en lång originalversion av testet (de Renzi & Vignolo), en medellång version (de Renzi & Faglioni) och en kort version (Benton, Hamsher & Sivan). De svenska versionerna är utprövade på en svensk normalgrupp och normalvärden från denna undersökning redovisas i manualen.

 

Testet består av tjugo plastfigurer i olika form, färg och storlek (= tokens), en uppsättning testblanketter till de tre olika versionerna samt en utförlig manual. Plastfigurerna levereras i en praktisk fackindelad ask. Testblanketterna kopieras fritt men kan efterbeställas om så önskas.

 

Pris:
1000 kr + moms
 

I övre raden testprotokoll till de tre versionerna av testet; i undre raden bruksanvisning och ask med ”tokens”.