Tillbaka

SVT

 

SVT (Svenskt VerbTest) av logopederna Pia Apt och Emma Wahlstrand är ett svenskt alternativ till ANT (Action Naming test) avsett att diagnostisera verbalamnesi för verb vid afasi. Testet består av 60 svartvita bilder, som föreställer personer, vilka utför olika handlingar. Patientens uppgift är att med ett verb muntligt beskriva vad personen på bilden gör. Urvalet av bilder är gjort så att samtliga friska försökspersoner i en utprövning av testet på en normalgrupp om 96 personer mellan 20 och 80 år benämnde samtliga bilder korrekt. Administreringen av testet är detsamma som vid ANT och SBP och blanketten är uppbyggd så att resultatet av semantisk och fonologisk hjälp samt tidsåtgång kan noteras.

  

SVT består av en spiralbunden bok med bilder, en bruksanvisning, som beskriver utprövningsprocedur, testförfarande och poängsättning samt av en uppsättning testblanketter, vilka får kopieras fritt eller kan efterbeställas om så önskas.

 

Pris:

800 kr + moms

 

SVT består av en bok med bedömningsmaterial, en bruksanvisning samt testprotokoll.

 

 

 

Illustration av verbet ”mäter”.