Tillbaka

Småord

Syftet med träningsmaterialet ”Småord” är att träna användning och förståelse av grammatiska småord i satser. Materialet är främst avsett för personer med afasi.

”Småord” består av:

 

·        En uppsättning bildkort, vilka illustrerar enkla satser, som innehåller ett eller två grammatiska småord. Bildkorten är indelade i 24 olika avsnitt, där varje avsnitt illustrerar satser som innehåller ett specifikt eller en specifik kombination av småord. Totalt innehåller materialet 150 bildkort. På baksidan av varje bildkort står dess nummer och den mening bildkortet illustrerar.

 

·        En uppsättning textkort. Till varje bildkort finns ett textkort. En uppsättning kort med småorden i materialet skrivna med gemener på den ena sidan av kortet och med versaler på den andra sidan av kortet. Korten är ordnade i bokstavsordning. Textkorten kan användas som hjälp vid träningen om patienten har stöd av att läsa ordet/meningen. Korten med enstaka småord kan ges som alternativ att sätta in i de ofullständiga satserna på korten med meningar. Alternativt kan naturligtvis även ifyllnadsövningar utföras muntligt och/eller skriftligt. Dessa kort kan också användas som hjälp och stöd vid träning av varje småord.


·        En manual.
 

·        En cd-skiva med ett datorprogram, som innehåller 1434 meningar, vilka innehåller ett småord vardera. Totalt tränas 28 olika småord. Dessa meningar och användningen av småorden är svårare än meningarna och användningen av småorden på bildkorten.
Det småord som ska tränas, är utelämnat i meningen och patientens uppgift är att bland ett av logopeden förvalt antal alternativ småord, välja ut rätt ord. Övningen kan utföras muntligt eller skriftligt eller genom att patienten pekar på det korrekta alternativet (läsning).
 

Pris:
700
kr + moms
 

Träningsmaterialet ”Småord”: bruksanvisning, CD-skiva med över 1000 meningar att skriva ut på datorns skrivare och sätta in rätt småord i, en ask med bildkort, som illustrerar satser med småord i samt en ask med textkort.

 

Textkort med orden ”på” och ”i” på separata kort och kort med texten till bildkortet ”Han sitter på stolen” och ett kort där småordet i satsen fattas (och ska fyllas i).
 
Bildkort som illustrerar satserna: Han sitter bänken, Han sitter
stolen, Han sitter i soffan, Han sitter i fåtöljen, Han sitter i rullstolen.