Tillbaka

SBP

SBP (Svensk BenämningsPrövning) är en svensk motsvarighet till BNT (Boston Naming test) avsett att diagnostisera anomi vid afasi. Testet består av 64 svartvita bilder av föremål/varelser patienten ska benämna muntligt med ett substantiv. Urvalet av bilder är gjort så att samtliga friska försökspersoner i en utprövning av testet på en normalgrupp benämnde samtliga bilder korrekt. Testet är således något lättare än den svenska versionen av BNT och lämpar sig därför även för patienter med större svårigheter att mobilisera substantiv. Administreringen av testet är detsamma som vid BNT och blanketten uppbyggd så att semantisk och fonologisk hjälp kan noteras.

 

Bilderna i testet är hämtade från ett projekt med syftet att tillverka ett gemensamt europeiskt test för substantivbenämning, (ref. Krepin H., Apt P., m fl - A cross-linguistic data bank for oral picture naming in Dutch, English, German, French, Italian, Russian, Spanish and Swedish (PEDOI). Brain Cogn. 2003.)
 

SBP består av en spiralbunden bok med bilder och testinstruktioner samt en uppsättning testblanketter, vilka får kopieras fritt eller kan efterbeställas om så önskas.
 

Pris:
700 kr + moms

 

SBP består av en bok med bedömningsmaterial samt testprotokoll.

 

 

Illustration av ordet "sax".