Tillbaka

Samtalsbilder

Materialet ”Samtalsbilder” består av tio stycken svartvita, tecknade bilder i A4-format, vilka illustrerar vardagssituationer med vuxna individer involverade. Bilderna är främst avsedda att användas vid språklig träning/stimulans vid afasi genom att den afasidrabbade och logopeden/samtalspartnern samtalar kring innehållet i bilden, genom att den afasidrabbade berättar om innehållet eller svarar på frågor om innehållet muntligt eller skriftligt. Bilderna är framställda så att de uppmuntrar till känslomässig reflektion och reflektion om orsak/verkan och lösning av problem.
 

Bilderna får kopieras fritt.
 

Pris:
100 kr + moms

 

Exempel på bild ur materialet "Samtalsbilder".