Tillbaka

Ordlistor
 

Materialet ”Ordlistor” består av sju A4-sidor med ordlistor, avsedda för uttalsträning vid dysartri och talapraxi. Ordlistorna består dels av ord med ett ökat antal stavelser (från ord som t ex ”färdtjänst” till ord som t ex ”konfektionsindustri”) samt en lista med ”krokord” som t ex ”dvärgbjörk” och en lista med svåruttalade ordpar som t ex ”vask – vax”. Ordlistorna kan användas genom att den som tränar läser orden eller genom att säga efter de upplästa orden.
 

Materialet får kopieras fritt.
 

Pris:

100 kr + moms