Tillbaka

Mening med verb

Materialet ”Mening med verb” är avsett för träning av enstaka verb expressivt och impressivt, verbböjningar enskilt eller i mening men framför allt för träning av SV- och SVO-satser. Det bygger på lurianska träningsprinciper men det går naturligtvis att använda med annan metodik också. Tanken är att materialet ska täcka flertalet aspekter av verbträning och träning av satser, som innehåller verb vid afasiträning.

 

Materialet består av 1454 bildkort (observera dock att samma bild ibland förekommer i olika avsnitt) indelade i olika avsnitt: väderfraser (användbara satser av typen ”Det regnar”, ”Solen skiner”), SV-satser med variabelt subjekt resp. predikat (2 avsnitt) (t ex ”Mannen badar”, ”Kvinnan badar”, ”Pojken badar”, ”Flickan badar”, ”Hunden badar”, ”Katten badar” och t ex ”Mannen badar”, ”Mannen läser”, ”Mannen hoppar”, ”Mannen springer” etc.), SVO-satser med variabelt subjekt resp. predikat resp. objekt (3 avsnitt) (t ex ”Mannen äter mat”, ”Kvinnan äter mat” etc. och ”Mannen äter mat”, ”Mannen köper mat”, ”Mannen lagar mat” etc och ”Mannen äter mat”, ”Mannen äter glass”, ”Mannen äter äpple” etc.). I en avdelning finns SVO-satser med omkastade subjekt och objekt (t ex ”Pojken pussar flickan” och ”Flickan pussar pojken”) och i en avdelning finns samma SVO-satser som beskrivs ovan men med även en bild för varje ord i satsen (t ex ”Mannen äter mat” illustreras med en bild och ordet ”mannen” med en bild, ”äter” med en bild och ”mat” med en bild.)

 

På baksidan av varje bild finns målmeningen skriven. Alla ord, som meningarna är uppbyggda av, finns på textkort. Dessa kan placeras i små plastfickor (som följer med) i olika färg (röd, gul, blå) för att markera ordets position i satsen. Vänder man på korten (så att texten inte syns) kan dessa användas som ordmarkörer.

 

Materialet består också av en uppsättning ”hjälpkort” för att på olika sätt markera tempus samt en ordlista med vanliga verb fördelade på de olika konjugationerna att välja ur vid träning av enstaka verb. Där finns också angivet vilket bildkort som illustrerar det aktuella verbet.

 

En utförlig manual, som beskriver materialet och olika sätt att använda det, ingår också.
 

Pris:
1000 kr + moms

 

 Överst: "Mannen kör bil"
 Andra raden: "Mannen", "kör" och "bil"med textkort under varje bild. Textkorten är lagda i
 plastfickor med en färg, som markerar satsdelen (blå för subjekt, röd för predikat och gul för
 objekt).
 
Bildkort med omvänt subjekt och objekt:
Översta raden: "Mannen fotograferar kvinnan" och "Kvinnan fotograferar mannen"
Nedre raden: "Flickan pussar pojken" och "Pojken pussar flickan"
 
´
  Bildkort som visar variabla satsdelar:
  Överst till vänster: Kvinnan vattnar gräset / blommor / busken / trädet
  Överst till höger: Kvinnan vattnar / planterar / köper / plockar blommor
  Nederst: Kvinnan / mannen /pojken / flickan vattnar gräset.
 
Hjälpkort för att träna tempus.