Tillbaka

Kortlekar

Materialet ”Kortlekar” är avsett att användas

 • vid logopedisk individualträning av den kommunikativa förmågan hos afasidrabbade

 • vid logopedisk individualträning av den språkliga förmågan hos afasidrabbade

 • som tillämpningsövningar för afasidrabbade vid logopedisk individualträning

 • som hemträningsmaterial tillsammans med närstående eller personal

 • vid språklig stimulans eller träning i grupp av afasidrabbade (under ledning av logoped eller icke-logoped)

 • vid kommunikativ stimulans eller träning i grupp av afasidrabbade (under ledning av logoped eller icke-logoped)

Materialet innehåller åtta kortlekar. Varje kortlek innehåller 52 kort. I varje kortlek finns 26 olika bilder, dvs. varje bild finns i två exemplar. Alla kortlekar har likadana baksidor, så att kort ur de olika lekarna ska kunna blandas fritt efter behov. Korten är lite större än i en normal kortlek och de är inplastade för att hålla längre.

Bilderna i kortlekarna illustrerar ord, satser och grammatiska konstruktioner, vilka utgör vanligt förekommande problem för afasidrabbade. Orden, satserna och de grammatiska konstruktionerna är också valda för att vara så vardagsnära och kommunikativt användbara som möjligt för så många som möjligt. T.ex. finns ord som ”TV”, ”pengar” och ”bil” med men inte ord som ”flöjt”, ”gem” och ”tapet”.

De olika kortlekarna innehåller bilder som illustrerar:

 • korta (högst tvåstaviga), lättuttalade, vanliga substantiv.

 • längre (högst trestaviga), mer svåruttalade men vanliga substantiv.

 • lättuttalade, vanliga verb eller SV-satser, som börjar med orden ”han” eller ”hon” (= satser av typen ”Han äter”). Man kan välja att ersätta pronomina ”han” och ”hon” med t.ex. substantiven ”mannen”, ”pojken”, ”kvinnan”, ”damen”, ”gubben”, ”tanten” etc. Man kan naturligtvis också välja att böja verbet i ett annat tempus än presens, t.ex. ”Han åt”, ”Han har ätit”, ”Ät!”, ”Han ska äta” etc.

 • något mer svåruttalade och/eller något ovanligare verb eller SV-satser, som börjar med orden ”han”, ”hon”, eller ”de”. I övrigt se ovan!

 • SVO-satser, som börjar med orden ”han” eller ”hon” (= satser av typen ”Han kör bil”). Satserna innehåller enkla, vanliga ord och har hög redundans, dvs. det sista ordet är tämligen förutsägbart. Exempel: Meningen ”Han låser…” slutar vanligen med ordet ”dörren”. I övrigt se ovan!

 • vanliga adjektiv, bl.a. ett antal olika känslor. Man kan också använda bilderna som illustration till meningar av typen ”Pojken är ledsen” eller flerordsutsagor av typen ”en ledsen pojke”.

 • antal (1-5) och de enkla pluralböjningarna (”-ar” och ”-or”). Kortleken innehåller också tjugo kortpar, som illustrerar komplexa satser, vilka innehåller prepositioner och/eller där man måste vara uppmärksam på att säga eller uppfatta varje ord i satsen korrekt för att kunna skilja de olika bilderna åt.

 • utsagor av typen ”en stor grön kopp” och där varje bild skiljer sig åt avseende varje ord i utsagorna (t.ex. ”en stor grön kopp”, ”en liten grön kopp”, ”en stor blå kopp”, ”en stor grön sax”). Materialet är avsett att träna/stimulera det språkliga arbetsminnet, dvs. förmågan att hålla ett antal ord i huvudet en kort stund samt för att träna/stimulera den afasidrabbade att både förstå vikten av och att uttrycka sig precist.

Materialet innehåller också:

en CD-skiva med Wordfiler, som innehåller alla ord och satser i materialet i skriven form. I det ena dokumentet är orden/satserna skrivna med gemener och i det andra med versaler. Wordfilerna kopieras till datorn. Materialet kan sedan redigeras avseende innehåll, språklig utformning, typsnitt, typstorlek och fetstil/kursiv stil och därefter skrivas ut på datorns skrivare. Varje ord eller sats kan klippas ut till lagom stora lappar och användas som skriftlig hjälp vid benämning eller för att träna/stimulera läsförmågan och skriftlig kommunikation.

en skärm, avsedd att placera mellan deltagarna för att man inte ska kunna se varandras kort.

fyra kortställ av trä, vilka dels är avsedda att placera skärmen i men också för att personer med nedsatt rörelseförmåga i den ena handen ska kunna hantera korten enklare vid kortspel.

två tärningar, varav en är märkt med 1-6 prickar/sida och en med 1-3 prickar/sida. Man väljer tärning i tärningsspelet utifrån deltagarnas förmåga att läsa av antal prickar och utifrån hur lång tid man vill att spelet ska ta.

en bruksanvisning, skriven så utförligt och enkelt att den ska ge grundläggande information till icke-logopeder, eftersom tanken med materialet är att det även ska kunna användas t ex på gruppboenden, sjukhem och inom Afasiföreningsverksamhet - gärna efter introduktion av logoped.

Pris:
1.200 kr + moms

Materialet "Kortlekar" innehåller från vänster: bildkort i korthållare, CD-skiva, kortlek, bruksanvisning, skärm (i korthållare), ask med åtta kortlekar och två tärningar (med olika antal prickar).
Exempel på bildkort från vänster: "äpple", "(Hon) skriver", "Han skalar potatis", "Han står bakom
stolen", "sjuk", "liten grön kopp", "stor blå kopp".