Tillbaka

 

AFASI – information till närstående


”AFASI – information till närstående” av logoped Pia Apt är en broschyr i A5-format om 28 sidor med information om afasi och råd och tips om hur man som samtalspartner kan underlätta kommunikationen med en person med afasi. Broschyren riktar sig främst till närstående till personer med afasi men även till personal, som i sitt arbete kommer i kontakt med denna patientgrupp. Broschyren är lämplig att använda som informationsmaterial till närstående till nyinsjuknade patienter med afasi men även till sådana, som har haft afasi en längre tid. Den lämpar sig också som skriftligt material i samband med anhörigutbildning om kommunikationsunderlättande åtgärder för personer med afasi och vid personalutbildning. Broschyren är en moderniserad, utökad och förbättrad version av den uppskattade broschyren ”Afasi – information till anhöriga” 


Pris ( = avgift för distribution och annan hantering):
15:- + moms/styck (= 16 :- inkl. moms)