Tillbaka

Fyrtio enkla texter

”Fyrtio enkla texter” består av ett häfte med en kort text per sida. Texterna är författade på ett enkelt språk och med ett innehåll, som är anpassat för vuxna. Texterna skiljer sig något åt i svårighetsgrad med de lättare först och de svårare sist. Till varje text finns en sida med frågor på texten. Materialet levereras också på en CD-skiva, så att texterna och frågorna kan läggas in på en dator. De kan därefter redigeras efter användarens önskemål och behov för att sedan skrivas ut på datorns skrivare.

 

Materialet är i första hand avsett att träna läsförmågan vid afasi men kan också användas för träning av talförståelse, tal och/eller skrivning. Texten kan i dessa fall läsas upp för patienten och denna får sedan svara på frågor om innehållet eller återberätta den muntligt eller skriftligt.

Pris:

400 kr + moms

 

Materialet består av ett häfte texter med frågor samt en CD-skiva med samma material.

Exempel på text ur materialet ”Fyrtio enkla texter”