Tillbaka

”BRA eller BÄTTRE?” – ett material för träning av adjektiv vid  afasi                                               

Träningsmaterialet ”BRA eller BÄTTRE?” är ett utförligt adjektivträningsmaterial, specialanpassat för afasidrabbade. Träningsmetodiken i materialet bygger på kända och aktuella teorier om hur inlärning går till och framförallt på hur inlärning efter en hjärnskada bör bedrivas. Urvalet av ord och bilder samt språket i de textbaserade övningarna bygger på författarens fyrtioåriga logopediska erfarenheter av vad som brukar fungera för flertalet afasidrabbade, som tränar adjektiv.

 

”BRA eller BÄTTRE?” består av tre delar.

 

1. En av delarna är en 160 sidor tjock spiralbunden bok. Boken innehåller teoretiska avsnitt, som är anpassade till afasidrabbade och som beskriver t ex vad ett adjektiv är och regler för adjektivets böjningar. Den innehåller också beskrivning av träningsstrategier för de olika aspekterna av adjektiv som tränas, material för patienten att läsa på (eller som logopeden kan gå igenom tillsammans med patienten), råd till logopeden om hur träning av de olika aspekterna av adjektiv kan läggas upp samt 22 ”papper- och penna-övningar”.

 

2. Materialet består också av en låda med cirka 400 bildkort, tecknade av dåvarande studenten vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, Sannah Salameh. Bilderna föreställer substantiv, som illustrerar adjektiv kontrastivt. En bild föreställer t ex ”en bred väg” och en annan bild föreställer ”en smal väg”. Varje adjektiv illustreras av ett neutrum-substantiv och ett utrum-substantiv, t ex ”ett brett skärp” och ”en bred väg”/”ett smalt skärp” och ”en smal väg” samt i både singular och plural, t ex ”en smal väg” och ”smala vägar”. Dessutom finns bilder, som illustrerar komparationsböjning, t ex ”bred/väg/”, ”bredare/väg/”och ”bredast/väg/”. Kortsatsen innehåller också ett antal ”hjälpkort” (med t ex ändelser och obestämd och bestämd artikel) avsedda att användas vid träningen. Hur detta går till förklaras i träningsråden i boken. Naturligtvis kan både övningar och text, avsedd att läsas på, kopieras ur boken och ges till patienten. Boken är något bredare än A4-format för att kopiorna ska bli snygga.

 

3. För att göra materialet så flexibelt som möjligt levereras också alla övningar och en del textmaterial, avsett att läsas på, i ett datorprogram på en CD-skiva. Med hjälp av detta program kan logopeden mycket enkelt ta bort, ändra, lägga till och blanda uppgifter på ett sätt som passar den enskilde patienten. T ex kan det vara bra att först göra uppgifter med en böjningsregel i taget och sedan blanda uppgifter med olika böjningsregler. Detta går lätt att göra med detta program. En viss patient kanske inte behöver träna väldigt lätta (eller väldigt svåra!) ord och då kan dessa enkelt tas bort i övningen. Vill man t ex ändra egennamn (till t ex patientens eget!) eller ändra ”hon” till ”han” i uppgifterna går det snabbt och enkelt att göra detta. Med ett enkelt knapptryck överförs det redigerade materialet till ”Word”, där typsnitt och typstorlek kan ändras efter behov och t ex vissa ord/uppgifter skrivas kursivt eller i fetstil före utskrift.

 

Om någon till sist undrar över namnet på materialet är tanken att dels är orden ”bra” och ”bättre” adjektiv (och ”bättre” dessutom en komparationsböjning!), dels är förhoppningen att afasidrabbade genom att använda materialet ska bli ”bättre” eller kanske t o m ”bra” och dels att de logopeder, som använder materialet ska tycka att det är ”bra” eller t o m ”bättre” än andra träningsmaterial…
 

Pris:

1500 kr + moms

 

Kort ur materialet, som illustrerar adjektivet ”grön” och böjningar av ordet: grön,
en grön groda, ett grönt päron, gröna grodor.

Kort ur materialet som kontrastivt illustrerar adjektiven ”vild” och ”tam”: en vild tiger, en tam tiger, ett vilt lejon, ett tamt lejon.

Kort ur materialet, som illustrerar komparation av adjektivet ”gammal”: gammal  (bil), äldre (bil), äldst (bil).

Kort ur materialet, som illustrerar adjektivet ”hög” och hjälpkort med text: hög
flaggstång, (ännu) högre flaggstång, (allra) högst flaggstång.