Tillbaka

Uttal

”Uttal” är ett enkelt och lättskött datorbaserat träningmaterial, avsett att träna uttal på hög nivå. Materialet lämpar sig vid måttliga till lätta uttalssvårigheter till följd av talapraxi  eller dysartri.

Materialet består av fyra övningar: "Ordsekvenser"  (Uppgifterna ökar i svårighetsgrad från ordpar som ”Max – mask” till ordserier som ”paket – tapet – staket”), Nonsensord (t ex "svalv - snolv - slalv"), Svåruttalade ord (t ex "delaktighetsperspektiv") och Svåra meningar (t ex "En djärvt färgad dvärgbjörk"), sammanlagt ca 300 sidor med uppgifter. Nedan ses en sida ur Ordsekvenser. Under varje ord finns en pratbubbla och klickar man i pratbubblan säger en röst ordet. Träningen går till så att man läser orden så korrekt man kan, lyssnar på ordet om man har svårt att uttala det och försöker igen och successivt ökar hastigheten..

Priser:
Ett program med enanvändarlicens kostar 400 kr + moms.
Ett program med fleranvändarlicens (= obegränsat antal installationer inom en geografisk och administrativ enhet) kostar 800 kr + moms.

Ett exempel på uppgift ur Uttal