Tillbaka

Säga substantiv

”Säga substantiv” är ett träningsmaterial för substantivbenämning. Det innehåller 450 substantiv i form av snygga färgbilder, varav de flesta är fotografiska. Det består av tre delar:

  1. Ur ett datorprogram, som levereras på en cd-skiva, kan bilder väljas, antingen genom att söka efter orden i en alfabetisk ordlista, genom att söka i olika ämnesområden eller efter ordets längd (antalet stavelser). Bilderna/orden skrivs ut direkt på färgskrivare, högst sex bilder/ord per sida. Orden kan också fås utskrivna enbart som text. På detta sätt kan bilderna/orden användas i den typ av träning logopeden önskar. Vill man plasta in bilderna går det naturligtvis bra och man har då ett substantivträningsmaterial om 450 bilder att återanvända. Vill man dela ut bilder till en enskild patient är det bara att skriva ut de bilder/ord man önskar använda.
     

  2. Ord och bilder väljs ut enligt ovan men används i ett datoriserat träningsprogram liknande det i MacSnack. Ordet illustreras av en bild; man kan få höra ordet och kan få se det skrivet men det speciella är att man också genom att klicka på en  fotografisk mun kan få se ordet uttalas av en rörlig mun (film) samtidigt som det hörs. Detta är särskilt användbart om patienten (också) har talapraktiska problem.
     

  3. Man kan välja några ord per sida (2-30), som sammanlagt återkommer trettio gånger/sida i en slumpad ordning – med eller utan text (alternativt att ordet hörs vid klickning), dvs. den typ av övning som brukar benämnas ”upprepad benämning”. Man kan ställa in max 30 olika sidor/övning. Denna övning går att utföra i datoriserad form eller kan skrivas ut för att t ex ges i ”läxa”.

För de datoriserade övningarna gäller precis som i ”Mac-serien” att varje patient enkelt kan få sin egen uppsättning övningar och kan gå direkt in i dem vid träning.

Datorkrav:
PC: Windows XP/Vista/7/8. Progammet fungerar även på s k hybriddator (dator som kan användas både som PC och pekplatta).

Leverans:
Programmet levereras på CD eller efter överenskommelse på USB-minne. Utförlig digital bruksanvísning ingår. Installationsanvisningar på papper bifogas.

Priser:
Ett program med enanvändarlicens kostar 800 kr + moms.
Ett program med fleranvändarlicens (= obegränsat antal installationer inom en geografisk och administrativ enhet) kostar 1000 kr + moms.
Afasiförbundets "Prova-på-rums-verksamhet" samt privatpersoner med träningsbehov kan efter överenskommelse erhålla rabatt på ovanstående priser.

Utskriven sida med bilder, som illustrerar orden 
”apelsin”,”ananas”, ”banan”, ”päron”, ”druvor” och
”äpple”. Texten kan skrivas ut med versaler eller
gemener på ett separat ark eller på baksidan, så att
ordet hamnar bakom bilden.

Utskriven sida av illustrationer av orden ”sol”, ”kjol” och ”stol” att användas vid upprepad benämning.

 Demo: Klicka på pilen nedan för att se och höra några övningar ur Veta verb och Säga substantiv!HD-kvalitet kan ställas in om man klickar på "kugghjulet" ovan (när filmen spelas).