Tillbaka

MacSnack

MacSnack är ett datorprogram, som tränar tal och talförståelse. Programmet innehåller 33 övningar med sammanlagt ca 3.500 uppgifter. Det innehåller ca 1.800 inspelade ord, ca 1000 inspelade meningar och ca 250 filmer. Alla övningar utnyttjar bilder, antingen tecknade eller fotografiska, sammanlagt ca 1.800 stycken.

Varje övning tränar en speciell språklig funktion. Programmet är upplagt så att användaren ska kunna vara aktiv i utförandet av övningarna. Det är användaren som bestämmer vad som ska hända på skärmen. Ytterst lite händer av "sig självt". Användaren kan t ex själv bestämma hastigheten, om han vill ha skriftlig hjälp eller hjälp av prompting (= att första ljudet/ljuden i ordet hörs eller en mening, som naturligt avslutas med ordet i fråga). Uppläggningen av övningarna möjliggör överinlärning, dvs användaren kan repetera varje uppgift hur många gånger som helst - även om han löst den korrekt. Uppgifterna i övningar ges därför i en bestämd ordning. Individuella uppsättningar av övningar för den enskilde användaren kan enkelt skapas av behandlaren/läraren.

MacSnack är avsett för:
  • I första hand afasidrabbade med talsvårigheter och svårigheter att förstå tal. Programmet kräver inte att afatikern ska kunna läsa och/eller skriva.
  • I andra hand för svenskundervisning för invandrare.
Datorkrav:
PC: Windows XP/Vista/7/8. Progammet fungerar även på s k hybriddator (dator som kan användas både som PC och pekplatta).

Leverans:
Programmet levereras på CD eller efter överenskommelse på USB-minne. Utförlig digital bruksanvísning ingår. Installationsanvisningar på papper bifogas.

Priser:
Ett program med enanvändarlicens kostar 4200 kr + moms.
Ett program med fleranvändarlicens (= obegränsat antal installationer inom en geografisk och administrativ enhet) kostar 8400 kr + moms.
Afasiförbundets "Prova-på-rums-verksamhet" samt privatpersoner med träningsbehov kan efter överenskommelse erhålla rabatt på ovanstående priser.

Demo: Klicka på pilen nedan för att se och höra några övningar ur MacSnack!