Tillbaka

MacGram

MacGram är ett datorprogram som tränar grammatisk förmåga. Programmet består av tretton övningar, vilka sammanlagt innehåller drygt 1400 uppgifter.

Övningarna är likartat och konsekvent uppbyggda, vilket gör dem lätta att lära sig.

Varje övning tränar en speciell språklig funktion. Programmet är upplagt så att användaren ska kunna vara aktiv vid utförandet av övningarna. Det är användaren som bestämmer vad som ska hända på skärmen. Ytterst lite händer av "sig självt". Användaren kan t ex själv bestämma hastigheten eller om han vill ha skriftlig hjälp. Uppläggningen av övningarna möjliggör överinlärning, dvs användaren kan repetera varje uppgift hur många gånger som helst - även om han löst den korrekt. Uppgifterna i övningarna ges därför i en bestämd ordning. Individuella uppsättningar av övningar för den enskilde användaren kan enkelt skapas av behandlaren/läraren.

Programmet är avsett för:

  • I första hand afasidrabbade med grammatiska svårigheter, alltså framför allt vid främre hjärnskador med medelsvåra till lätta störningar. Programmet kräver inte att afatikern kan läsa och skriva.
  • Grammatikträning vid svenskundervisning för invandrare.

Datorkrav:
PC: Windows XP/Vista/7/8. Progammet fungerar även på s k hybriddator (dator som kan användas både som PC och pekplatta).

Leverans:
Programmet levereras på CD eller efter överenskommelse på USB-minne. Utförlig digital bruksanvísning ingår. Installationsanvisningar på papper bifogas.

Priser:
Ett program med enanvändarlicens kostar 2100 kr + moms.
Ett program med fleranvändarlicens (= obegränsat antal installationer inom en geografisk och administrativ enhet) kostar 4200 kr + moms.
Afasiförbundets "Prova-på-rums-verksamhet" samt privatpersoner med träningsbehov kan efter överenskommelse erhålla rabatt på ovanstående priser.

Demo: Klicka på pilen nedan för att se och höra några övningar ur MacGram!

HD-kvalitet kan ställas in om man klickar på "kugghjulet" ovan (när filmen spelas).