Tillbaka

MacA

MacA är ett datorprogram som tränar läs- och skrivförmågan. Programmet består av 18 läs-
och 18 skrivövningar. Övningarna är likartat och konsekvent uppbyggda, vilket gör dem lätta att lära sig.

Varje övning tränar en speciell språklig funktion. Programmet är upplagt så att användaren ska kunna vara aktiv vid utförandet av övningarna. Det är användaren som bestämmer vad som ska hända på skärmen. Ytterst lite händer av "sig självt". Användaren kan t ex själv bestämma hastigheten, om han vill ha hjälp t ex genom att få höra en bokstav eller ett ljud. Uppläggningen av övningarna möjliggör överinlärning, dvs användaren kan repetera varje uppgift hur många gånger som helst - även om han löst den korrekt. Uppgifterna i övningarna ges därför oftast i en bestämd ordning. Individuella uppsättningar av övningar för den enskilde användaren kan enkelt skapas av behandlaren/läraren.

Programmet är avsett för:

  • I första hand afasidrabbade med läs- och skrivsvårigheter.
  • Läs- och skrivträning vid dyslexi.
  • Läs- och skrivträning vid svenskundervisning för invandrare

Datorkrav:
PC: Windows XP/Vista/7/8.
Progammet fungerar även på s k hybriddator (dator som kan användas både som PC och pekplatta).

Leverans:
Programmet levereras på CD eller efter överenskommelse på USB-minne. Utförlig digital bruksanvísning ingår. Installationsanvisningar på papper bifogas.

Priser:
Ett program med enanvändarlicens kostar 4200 kr + moms.
Ett program med fleranvändarlicens (= obegränsat antal installationer inom en geografisk och administrativ enhet) kostar 8400 kr + moms.
Afasiförbundets "Prova-på-rums-verksamhet" samt privatpersoner med träningsbehov kan efter överenskommelse erhålla rabatt på ovanstående priser.

Demo: Klicka på pilen nedan för att se och höra några övningar ur MacA!

HD-kvalitet kan ställas in om man klickar på "kugghjulet" ovan (när filmen spelas).