Tillbaka

MPPA (Menings-produktions-program vid afasi)

 

MPPA (Menings-produktions-program vid afasi) är den till svenska översatta och till svensk kultur bearbetade versionen av det amerikanska afasiträningsmaterialet SPPA av Nancy Helm-Estabrooks. Översättning och bearbetning har gjorts med författarens tillstånd.

 

MPPA består av en manual och åtta träningshäften, som tränar grammatiska strukturer, vilka är vanliga att det uppstår problem med vid afasi med sk. dysgrammatism (intransitiv imperativ, transitiv imperativ, frågeordsfrågor (vad, vem) frågeordsfrågor (var, när), subjekt-predikat-objekt-satser, subjekt-predikat-satser, komparativ och ja/nej-frågor). Varje häfte tränar en av vardera av dessa grammatiska strukturer. Varje struktur tränas på två nivåer, där svårighetsgraden på den andra nivån är högre än på den första.

 

Vid t ex träning av frågeordsfrågor kan träningen på den första nivån (A) gå till så här: Logopeden/läraren och patienten sitter mitt emot varandra. Patienten har bildsidan i MPPA-häftet vänd mot sig. Logopeden/läraren säger t ex: ”Anna kan inte läsa det finstilta, så hon frågar Emil ”Var är mina glasögon?”. Vad frågar hon?” Patienten svarar med den mening han just har hört logopeden/läraren säga: ”Var är mina glasögon?”. När patienten klarar cirka 90 % av övningarna på denna nivå, går man vidare till nästa nivå (B). Logopeden/läraren säger nu istället: ”Anna kan inte läsa det finstilta, så hon frågar Emil ….…”. Patienten fyller i: ”Var är mina glasögon?”.

 

Bilder och meningar i materialet är uppbyggt kring tre familjer, vilka är engagerade i vardagliga aktiviteter och samtal, vilket leder till att meningarna i SPPA är användbara i funktionell kommunikation.

 

Eftersom materialet i hög grad är självinstruerande, lämpar det sig väl för att efter instruktioner från logopeden/ läraren användas vid läxläsning, t ex tillsammans med en anhörig eller assistent.

 
Pris:
800
kr + moms

Exempel på en övning ur MPPA

Några häften ur MPPA.