Tillbaka

Gå åt sidan!

är ett datorprogram avsett för träning i att visuellt orientera åt höger respektive vänster.
Programmet kan användas för att träna kompensatoriska strategier vid synfältsinskränkningar och visuella uppmärksamhetsstörningar såsom visuellt neglekt.

"Gå åt sidan!" består av två delar: "Tänk vänster!" (orientering åt vänster) och "Tänk höger!" (orientering åt höger). Varje del innehåller 12 övningar av olika slag. Övningarna är inte tänkta att utföras i någon speciell ordning utan ordningen bör anpassas efter varje patients typ och grad av svårigheter.

Datorkrav:
PC: Windows XP/Vista/7/8. Progammet fungerar även på s k hybriddator (dator som kan användas både som PC och pekplatta).

Leverans:
Programmet levereras på CD eller efter överenskommelse på USB-minne. Utförlig digital bruksanvísning ingår. Insatallationsanvisningar på papper bifogas.

Priser:
Ett program med enanvändarlicens kostar 1500 kr + moms.
Ett program med fleranvändarlicens (= obegränsat antal installationer inom en geografisk och administrativ enhet) kostar 3000 kr + moms.

Demo: Klicka på pilen nedan för att se och höra några övningar ur Gå åt sidan!

HD-kvalitet kan ställas in om man klickar på "kugghjulet" ovan (när filmen spelas).