Tillbaka

Bokstavsbygge

Bokstavsbygge är ett datorprogram som tränar läs- och skrivförmågan. Det är i första hand avsett för afasidrabbade men kan också användas av andra personer, som behöver träna läsning och skrivning på en grundläggande nivå. Bokstavsbygge kan användas som ett fristående träningsredskap eller som ett komplement till datorprogrammet MacA.

Bokstavsbygge bygger på ett systematiskt sätt upp läs/skrivförmågan. Möjlighet finns att träna benämning/skrivning av varje bokstav (versaler, gemener). Man kan träna läsning/skrivning av enstaka ord, där antalet bokstäver per ord och ordklass kan väljas. Orden byggs upp av ett successivt ökat urval av bokstäver, t ex först endast ord uppbyggda av bokstäverna r, a, s och t; sedan av r, a, t, e och l osv. Det finns också övningar, som tränar läsning/skrivning av meningar där urvalet av bokstäver byggs ut på samma sätt.

Övningarna går enkelt att anpassa efter den enskilde patientens specifika svårigheter och behov. Vid skador i frontalloben kan det t ex vara lämpligt att speciellt träna läsning av "småord" och verb; vid skador bakom centralfåran att träna substantiv och egennamn.

Lästräningsmaterialet i "Bokstavsbygge" kan också på ett enkelt sätt kopieras till "Word" eller annat skrivprogram och skrivas ut på datorns skrivare.

Datorkrav:
PC: Windows XP/Vista/7/8. Progammet fungerar även på s k hybriddator (dator som kan användas både som PC och pekplatta).

Leverans:
Programmet levereras på CD eller efter överenskommelse på USB-minne. Utförlig digital bruksanvísning ingår. Installationsanvisningar på papper bifogas.

Priser:
Ett program med enanvändarlicens kostar 900 kr + moms.
Ett program med fleranvändarlicens (= obegränsat antal installationer inom en geografisk och administrativ enhet) kostar 1500 kr + moms.
Afasiförbundets "Prova-på-rums-verksamhet" samt privatpersoner med träningsbehov kan efter överenskommelse erhålla rabatt på ovanstående priser.