AFASI - TALAPRAXI - DYSARTRI

undersöknings- och behandlingsmaterial

           Apt & Bolin HB      

Vi framställer och säljer tester och träningsmaterial för språklig och talmotorisk träning vid afasi, talapraxi och dysartri pga stroke eller andra hjärnskador. Bland våra kunder finns neurologopediska verksamheter inom offentlig och privat vård, folkhögskolor med afasilinje, Afasiförbundets lokalföreningar och privatpersoner med neurologiska kommunikationsstörningar.

 

 Här hittar du information om våra material:

                 

Om Du  har frågor kring materialen går det bra att kontakta oss per post, e-post eller telefon. Vill Du beställa material - gör det via e-post eller post.
Här är våra kontaktuppgifter:


Apt & Bolin HB, org nr 9167749267
 
adress:    Stora Fiskaregatan 15 F
               222 24 Lund
             
e-post:    apt@bredband.net

tel:          0706041988

 

www.easy-hit-counter.com
www.easy-hit-counter.com
Uppdaterad maj 18